Voimailujaosto


Voimailujaoston tehtävänä on organisoida ja järjestää voimailuun liittyvää toimintaa. 2020 merkittävimpinä lajeina tulevat olemaan painonnosto, kuntonyrkkeily sekä toiminnalliset harjoitukset. Jaosto myös vastaa Roiman talon uusituista painonnosto ja kuntonyrkkeilytiloista, sekä vastaa toiminnasta syntyvistä kustannuksista. Jaostolla on oikeus ja velvollisuus pyrkiä keräämään jäsenistöltä kustannuksia vastaava tuotto.


Kinnostaisiko myös paikka voimailujaoston johtoryhmässä?

Oletko kiinnostunut osallistumaan myös laajemmin toimintamme
kehittämiseen? Otamme mielellämme uusia jäseniä mukaan voimailujaoston
johtoryhmään. Mikäli koet että olisi innostavaa ja merkityksellistä olla mukana
kehittämässä tätä uutta yhteisöä, niin olet lämpimästi tervetullut. Ole rohkeasti
yhteydessä jaoston puheenjohtajaan Ville Lehtiseen – 044 2625 867. Ja vaikka
johtoryhmään liittyminen vielä mietityttäisikin, ja sinulla on idea, tarve tai
ajatus, miten toivoisit toimintaa kehitettävän, kerro ideasi jollekin
johtoryhmämme jäsenistä. Pohdimme sitten, miten asiaa vietäisiin eteenpäin.

Himangan Roiman Voimailujaoston johtoryhmä:

Ville Lehtinen – puheenjohtaja – 044 2625 867

Laura Alatainio - 044 3012561

Joonas Joensuu - 044 265 2769

Marko Alatainio - 050 511616

Tiedote 24.10.2019


Himangan Roiman voimailujaosto aloittaa toimintansa marraskuun 2019 aikana. Ohjelmassa tulevat olemaan painonnosto, kuntonyrkkeily sekä toiminnalliset lihaskuntoharjoitukset.

Roiman talo on saanut ensin uuden katon, maalipinnan, ikkunoiden kunnostuksen ja
tiivistyksen. Nyt käynnissä on sisäkaton maalaus, valaistusten uusiminen sekä
nyt viimeisimpänä painonnosto- ja kuntonyrkkeilytilan saneeraus. Kiitos Leaderin tarjoaman rahoituksellisen tuen, pystymme myös hankkimaan erittäin laadukkaat, monipuoliset ja volyymiltaan riittävän laajan välineistön harrastamisen toteuttamiseen hieman isommallakin
porukalla.

Remontointitoimet saataneen valmiiksi marraskuun aikana, ja ensimmäisen kerran painoja kolistellaan ja säkkejä paukutetaan jo hyvän matkaa ennen joulua. Voimalujaoston toimintaan kuuluva toiminnallisen harjoittelun treenit lähtevät myös pyörimään heti remontin valmistuttua. Aiemmin treenit kulkivat allekirjoittaneen vetäminä ”Heimotreenit” nimellä. Veri kuitenkin vetää kohti urheiluseuraharrastamista, ja jatkossa ”heimoista” tuleva tulovirta ohjataan voimailujaoston toiminnan rahoittamiseen.


Roimalla ja Himangalla on ennenkin harrastettu alussa mainittuja perinteisiä lajeja sekä painonnostoa että nyrkkeilyä. Hetkellisen taantuman jälkeen, sekä paikallisesti että laajemmaltikin, kyseiset lajit ovat jälleen uudelleen nosteessa. Henkilökohtaisesti uskon tämän johtuvan paitsi siitä että, ihmiset kaipaavat liikuntaharrastuksiinsa palkitsevia haasteita, myös lisääntyneen liikuntaosaamisen johdosta. Nämä perinteiset lajit vastaavat erittäin hyvin nykypäivän haasteisiin joita elämä meille asettaa. Lihaskunto- ja
voimaharjoittelu tukien kehonhallinnan, motoriikan ja liikkuvuuden kehittymistä ja ylläpitoa palvelee niin nuoria kuin aikuisia harrastajia. Ja on myös urheilun pohja.

Haluamme tarjota meille Himankalaisille ja lähialueen asukkaille laadukkaat olosuhteet, välineet ja ohjauksen lajien harrastamiseen. Roimantalo ja sen uudistetut tilat, sekä nyt hankittavat uudet harjoitusvälineet, tarjoavat meille erinomaiset puitteet luoda

kodikkaan ja toimivan harjoitusympäristön. Historiasta hyviä asioita nostavaa ja perinteitä kunnioittavaa. Samalla jotain uutta ja kaivattua jota meiltä on puuttunut. Juuri tähän aikaan ja ympäristöön sopivaa.

Yhteisöllinen tekeminen jossa eri ikäluokat, sukupuolet ja eri liikunta- ja urheilutaustan omaavat ihmiset voivat olla toinen toisilleen esimerkkinä. Tasa-arvoinen mahdollisuus haastaa itseään haastavien mutta palkitsevien asioiden parissa. Terveellisen, liikunnallisen ja psyykkistä hyvinvointia tuottavan elämän tavan edistäminen. Nämä ovat mielestäni tavoittelemisen asioita joita kannattaa tavoitella.


Olette kaikki tervetulleita mukaan uuteen toimintaamme.

Tiedotamme lisää toimintamme sisällöstä ja aikatauluista lähiaikoina.


Ville Lehtinen, voimailujaosto